w-Taipei Jiantan Hotel


top_H2R_2_outline2.png

News.png

Works.png

Publication.png

People.png

Contact.png

Taipei Jiantan Hotel

LOCATION: Jiantan,TAIWAN
PROGRAM: Hotel
FLOOR AREA: 3900 m²
STATUS: Conceptual Design
DESIGN TEAM: Hiromasa Shirai, Hideki Hirahara, Ronghao Chang, Naoki Noguchi, Yoji Takahashi, Weizu Chang, Edger Lee
YEAR: 2012-